נובמבר
8
=

Netanya – Ir-Yamim Mall

Open Hours :
Sunday – Thursday : 09:30 – 22:00
Friday : 09:30 – 14:30
Saturday : 19:30 – 23:00